- Advertisement -Newspaper WordPress Theme
MakalelerNarsistlerin Davranış Bozukluğu

Narsistlerin Davranış Bozukluğu

Narsistik Davranış Bozukluğu Nedir?

Narsistik Davranış Bozukluğu, kişinin kendini aşırı bir şekilde önemseme, başkaları üzerinde egemenlik kurma, empati eksikliği ve sürekli bir beğenilmeye ihtiyaç duyma gibi belirgin özelliklerle karakterize edilen bir kişilik bozukluğudur. Narsistik davranış bozukluğu olan kişiler, kendi benliklerini yüceltmeye ve başkalarını kullanmaya yönelik bir düşünce yapısına sahiptirler. Bu kişiler genellikle büyük bir özgüvene sahiptirler ve kendilerini olağanüstü derecede önemli hissederler. Diğer insanları manipüle etmek ve kontrol etmek için duygusal manipülasyon taktikleri kullanabilirler.

Narsistik davranış bozukluğuna sahip kişiler, empati eksikliği nedeniyle başkalarının duygusal ihtiyaçlarını anlamakta zorluk çekerler. Empati, başkalarının duygularını anlamak ve onlara karşı anlayış göstermek anlamına gelir. Narsistik kişilikler genellikle kendi ihtiyaç ve isteklerine odaklanırken, başkalarının duygusal ihtiyaçlarına kayıtsız kalırlar. Bu nedenle, ilişki sorunları yaşama eğilimindedirler.

Bir narsistik kişi, kontrol ve egemenlik isteği ile tanınırlar. Diğer insanları manipüle etmek ve kontrol etmek için her türlü çabayı gösterebilirler. Kendi düşünceleri ve istekleri dışında hiçbir şeyi kabul etmeyebilirler. Başkalarının yaşamına, kararlarına ve duygularına müdahale etme eğilimindedirler. Bu kontrolcü tutumları, ilişkilerinde zorluklara yol açabilir.

Narsistlerin Duygusal Manipülasyonu Nasıl Gerçekleşir?

Narsistler genellikle başkalarını manipüle etmek ve kontrol altında tutmak için duygusal manipülasyon teknikleri kullanırlar. Bu manipülasyonlar, başkalarının duygusal zayıf noktalarını, güvensizliklerini ve korkularını kullanmayı amaçlar. Narsistler, bu manipülasyonları gerçekleştirirken çeşitli yöntemler kullanabilirler. İşte narsistlerin duygusal manipülasyonu nasıl gerçekleştirdiğine dair bazı örnekler:

1. Görmezden Gelme ve İlgisizlik: Narsistler, başkalarını manipüle etmek için onların duygusal ihtiyaçlarını ve taleplerini görmezden gelme eğilimindedir. Kendi istekleri ve ihtiyaçları ön planda tutarlar ve başkalarının duygusal gereksinimlerini önemsemezler. Bu şekilde, başkalarını kontrol altında tutmak ve duygusal olarak bağımlı hale getirmek amacıyla bilinçli olarak ilişkilerde ilgisizlik ve uzaklık sergileyebilirler.

2. Suçlama ve Eleştiri: Narsistler, başkalarını manipüle etmek için suçlama ve eleştiri kullanabilirler. Kendi hatalarını başkalarına yükleyerek suçlama yaparlar ve eleştirilerle onları aşağılama eğilimindedirler. Bu şekilde, başkalarının özgüvenini ve benlik saygısını zayıflatarak kontrol altına almayı hedeflerler.

3. İç çatışma ve şantaj: Narsistler, başkalarını manipüle etmek için iç çatışma ve şantaj yöntemlerini kullanabilirler. Kendi amaçlarına ulaşmak için başkalarının zayıf noktalarını ve korkularını kullanır ve onları istedikleri gibi davranmaya zorlayabilirler. Örneğin, bir ilişkideki partnerini terk etmekle veya ona zarar vermekle tehdit ederek istediğini elde etmeye çalışabilirler.

Narsistlerde Gözlemlenen Empati Eksikliği

Narsistlerde gözlemlenen empati eksikliği, narsistik kişilik bozukluğu olan bireylerde sıkça görülen bir özelliktir. Empati, başkalarının duygularını anlama ve onların perspektifinden bakabilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Ancak narsistler, genellikle sadece kendi duyguları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenirler ve başkalarının duygusal deneyimlerini anlamakta zorluk yaşarlar. Bu durum, narsistik kişilik bozukluğunun bir belirtisi olarak kabul edilir.

Narsistlerin empati eksikliği farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Öncelikle, başkalarının duygularını anlamakta zorlanırlar ve genellikle onların perspektifinden bakmak yerine sadece kendi görüşlerini önemserler. Empati yapma becerileri sınırlı olduğu için, başkalarının ihtiyaçlarını göz ardı edebilir veya onları manipüle etmekte sakınca görmezler.

Bunun yanı sıra, narsistler genellikle başkalarının duygusal tepkilerini anlamakta da güçlük çekerler. Empati eksikliği nedeniyle, diğer insanların duygusal deneyimleriyle ilgili yetersiz bir anlayışa sahip olabilirler ve bu da ilişkilerinde sorunlara yol açabilir. Örneğin, bir narsist partner, diğer kişinin ihtiyaçlarını veya duygusal sıkıntılarını anlamak ve onlara destek olmak yerine, kendi ihtiyaçlarını ve duygusal tatminini ön planda tutabilir.

 • Narsistlerin empati eksikliği, aile ilişkilerinde de sıkça görülen bir sorundur. Bir narsist ebeveyn, çocuğunun duygusal ihtiyaçlarını anlamakta ve onlara duygusal destek sağlamakta zorlanabilir. Bu durum, çocuğun duygusal gelişimi üzerinde olumsuz etkiler bırakabilir ve ilerleyen yıllarda ilişkilerinde sorunlar yaşamasına neden olabilir.
 • Narsistlerde Gözlemlenen Empati Eksikliği
  – Narsistlerin sadece kendi duyguları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmeleri
  – Başkalarının perspektifinden bakmak yerine sadece kendi görüşlerini önemsemeleri
  – Başkalarının duygusal tepkilerini anlamakta güçlük çekmeleri
  – Empati eksikliğinin aile ilişkileri üzerindeki etkileri

  Narsistlerin Kontrolcü Ve Egemenlik Isteği

  Narsistlerin Kontrolcü ve Egemenlik İsteği

  Narsistik kişilik bozukluğu, bir kişinin aşırı bir şekilde kendini önemseme, diğer insanları manipüle etme ve yoğun bir şekilde övgü ve dikkat arama eğilimi gösterdiği bir kişilik bozukluğudur. Bu bozukluğa sahip olan kişiler, genellikle kontrolcü ve egemenlik isteği olan bir davranış sergilerler.

  Bir narsist, çevresindeki her şeyi kontrol etmek ve yönlendirmek isteme eğilimindedir. Kendini üstün görme ve başkalarını aşağılama düşüncesiyle hareket eder. Kendi egosunu tatmin etmek ve güçlü hissetmek için başkalarını kontrol altında tutma çabası içindedir.

  Narsistler genellikle ilişkilerinde de kontrolcü ve egemen davranışlar sergilerler. Partnerlerini manipüle eder, onların düşüncelerini ve duygularını görmezden gelir ve kendi istekleri doğrultusunda hareket etmelerini beklerler. Bu şekilde, ilişkilerinde tam kontrol sahibi olurlar ve başkalarının üzerinde güç kurarlar.

 • Narsistlerin kontrolcü ve egemenlik isteği şu şekillerde ortaya çıkabilir:
 • Başkalarını yönlendirme isteği Kararları tek başına alma
  Eleştirileri kabul etmeme Diğer insanları manipüle etme
  Herkese sürekli talimat verme Kendini her zaman haklı gösterme

  Narsistlerin Sürekli Övgüye Duyduğu Ihtiyaç

  Narsistler, özünde diğer insanların beğenisini kazanmaya ve takdir edilmeye olan sürekli ihtiyaç duyan kişilerdir. Bu nedenle, kendilerini sürekli olarak övülmeye değer hissetme ihtiyacı duyarlar. Narsist kişilik bozukluğuna sahip olan bireyler, egolarını tatmin etmek ve kendi değerlerini onaylatmak için başkalarından sürekli övgü beklerler.

  Narsistler, bu övgü ihtiyacının karşılanması için manipülatif teknikler kullanabilirler. Örneğin, başkalarının da kendilerini övmelerini sağlamak için yeteneklerini sergileme veya mükemmeliyetçilik takıntısıyla sürekli olarak üstün olduğunu gösterme çabası içerisine girebilirler. Ayrıca, başkalarını kıskandırmak veya kıskançlık yaratmak gibi yollarla da övgü elde etmeye çalışabilirler.

  Narsistlerdeki sürekli övgüye duyulan ihtiyaç, aslında derin bir özgüvensizlik ve düşük benlik saygısının bir yansımasıdır. Kendi benlik değerlerini başkalarının onaylamalarıyla sağlamaya çalışırlar ve bu da bir döngü haline gelebilir. Sürekli övgü alma ihtiyacı, narsist kişiliğin temel özelliklerinden biridir ve ilişkilerinde ve sosyal hayatlarında sık sık sorunlara yol açabilir.

  Narsistik Davranış Bozukluğu Olan Kişilerde Ilişki Sorunları

  Narsistik Davranış Bozukluğu Olan Kişilerde İlişki Sorunları

  Narsistik davranış bozukluğu, kişinin kendini aşırı şekilde önemseme, başkalarını kullanma, başarıya aşırı önem verme ve empati eksikliği gibi belirtilerle kendini gösteren bir kişilik bozukluğudur. Bu kişilik bozukluğuna sahip olan bireylerde ilişki sorunları da sıklıkla görülmektedir. Narsistik kişilikler, ilişkilerde egemenlik isteği, kontrolcü davranışlar ve duygusal manipülasyon gibi sorunlarla karşılaşabilirler.

  Narsistik kişiliklerin bir ilişkide kontrolcü ve egemenlik isteği oldukça yoğundur. Kendi egolarını tatmin etme amacıyla, partnerini kontrol etmeye ve sürekli üstünlük sağlamaya çalışırlar. Bu durum zamanla partnerin özgürlüğünü kısıtlayabilir ve ilişkide ciddi sorunlara yol açabilir. Narsistik kişiliklerin aynı zamanda manipülasyon yetenekleri de oldukça gelişmiştir. Duygusal manipülasyon yöntemleriyle partnerlerini istedikleri şekilde yönlendirmeye ve isteklerini yerine getirmeye çalışırlar.

  Bir diğer sorun ise narsistik kişiliklerde gözlemlenen empati eksikliğidir. Empati, başkalarının duygularını anlayabilme ve kendini onların yerine koyabilme yeteneğidir. Narsistik bireyler ise genellikle sadece kendi duygusal ihtiyaçlarıyla ilgilenirler ve başkalarının duygularını tamamen görmezden gelebilirler. Bu durum da ilişkilerde ciddi bir iletişim eksikliğine ve partnerin duygusal ihtiyaçlarının karşılanamamasına neden olabilir.

 • Narsistik kişiliklerin ilişkilerde sıkça karşılaştıkları zorluklar şunları içerebilir:
 • 1 Kendini merkeze alan tutum
  2 Empati eksikliği
  3 Kontrolcü ve egemenlik isteği
  4 Duygusal manipülasyon
  5 İletişim problemleri

  Narsistlerin Başkalarını Kullanma Eğilimleri

  Narsistik kişilik bozukluğuna sahip bireyler, diğer insanları manipüle etme ve kendi çıkarları için kullanma eğilimindedirler. Bu davranış kalıbı, narsistlerin kontrol ve egemenlik arzusunu tatmin etmek için kullanılan bir stratejidir. Narsistler, başkalarını kendi isteklerini yerine getirmek için kullanırken, onları duygusal, maddi veya psikolojik olarak sömürme eğilimindedirler.

  Bu kullanma eğilimi genellikle narsistlerin empati eksikliği ve kendilerini sürekli övmeye olan ihtiyaçlarıyla ilişkilidir. Narsistler, başkalarının duygusal ihtiyaçlarını önemsemeden, kendi isteklerini yerine getirmek için manipülasyon ve sömürü teknikleri kullanır. Çoğu zaman, başkalarını kullanmak ve onları kendi amaçları için araçsallaştırmak narsistlerin doğal bir yeteneği haline gelir.

  Narsistlerin başkalarını kullanma eğilimleri, güçlü bir kontrol arzusuyla da ilişkilidir. Narsistler, başkalarının hayatlarını kontrol etmek ve onları manipüle etmek için psikolojik ve duygusal taciz teknikleri kullanır. Bu, narsistlerin egolarını tatmin etmelerine ve başkalarını kendilerine bağımlı hale getirmelerine olanak sağlar.

 • Narsistler, başkalarını kontrol etmek için psikolojik ve duygusal taciz tekniklerini kullanır.
 • Manipülasyon Teknikleri Açıklama
  Gizli tehditler Narsistler, başkalarını kontrol altına almak için açık bir şekilde tehdit etmezler, ancak gizlice tehditlerde bulunarak manipülasyon yaparlar.
  Gaslighting Narsistler, başkalarının gerçekliğini sorgulayarak, onları kendi isteklerine uymaya zorlamak için gaslighting tekniklerini kullanır.
  Manipülatif övgüler Narsistler, başkalarını manipüle etmek için sahte övgüler ve ilgi gösterirler. Bu manipülatif davranış, narsistlerin başkalarını kullanmalarına yardımcı olur.

  Narsistlerin Psikolojik Taciz Ve Manipülasyon Teknikleri

  Narsistik kişilik bozukluğuna sahip bireyler, manipülasyon ve psikolojik taciz tekniklerini oldukça etkin bir şekilde kullanır. Bu kişiler, başkalarını kontrol etmek, kendilerini üstün hissetmek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu tür davranışları sergilerler. Psikolojik taciz ve manipülasyon, hedef kişiyi duygusal olarak etkileyerek kendilerine bağımlı hale getirmeyi amaçlar.

  Narsistlerin en yaygın psikolojik taciz ve manipülasyon tekniklerinden biri, gaz ayarıdır. Bu teknik, kişinin duygusal tepkilerini manipüle etmek için kullanılır. Narsist, işlenen herhangi bir hata veya kusurda hedef kişinin duygusal sınırlarını aşmaya çalışır. Sürekli eleştiri, aşağılama ve alaycı tavırlarla hedef kişiyi kendi değersiz hissetmesine neden olur.

  Bir diğer manipülasyon tekniği ise suçlama ve suçlamadır. Narsist, hedef kişiyi sürekli olarak suçlamak ve sorunlarına bir çözüm aramak yerine başkalarını sorumlu tutmak suretiyle kendi sorumluluklarını atar. Bu teknikle hedef kişi, kendi kendini suçlamaya başlar ve narsistin kontrolü altında hisseder. Sonuç olarak, hedef kişi kendi düşüncelerine ve hislerine güvenmekte zorlanır.

 • Psikolojik Taciz ve Manipülasyon Teknikleri
  Gaz ayarı
  Suçlama ve suçlamak
 • Narsistik Davranış Bozukluğu Tedavisi Nasıl Yapılır?

  Narsistik davranış bozukluğu, bireyin kendini fazlasıyla önemsemesi, başkalarının ihtiyaçlarını görmezden gelmesi ve sürekli takdir ve övgüye ihtiyaç duymasıyla karakterize edilen bir kişilik bozukluğudur. Bu durum, bireyin ilişkilerinde, iş yaşamında ve sosyal etkileşimlerinde ciddi sorunlara neden olabilir. Narsistik kişilik bozukluğu olan bireylerdeki bu sorunları çözmek ve tedavi etmek için farklı yöntemler bulunmaktadır.

  Birinci yöntem, bireyin farkındalık kazanması ve davranışlarını gözlemlemesiyle başlamaktadır. Narsistik kişilik bozukluğuna sahip olan bireyler genellikle kendi davranışlarının sonuçlarını göremezler ve başkalarının duygularını anlamada zorluk yaşarlar. Farkındalık kazanma süreci, kişinin kendini ve diğerlerini daha iyi anlaması için önemli bir adımdır.

  İkinci yöntem, terapi ve danışmanlık hizmetleridir. Bir uzman ya da terapist, bireye destek sağlayarak narsistik davranışlarını anlamalarına, kabullenmelerine ve değiştirmelerine yardımcı olabilir. Terapi sürecinde birey, duygusal zorluklarıyla baş etmeyi, empati kurmayı ve ilişkilerini geliştirmeyi öğrenir.

  Narsistlerin Sosyal Medya Kullanımında Görülen Patolojik Davranışlar

  Sosyal medya, günümüzde hızla yaygınlaşan bir iletişim aracı haline gelmiştir. Her bir bireyin kendi profilini oluşturduğu bu platformlarda, bazı kişiler patolojik davranışlar sergileyebilmektedir. Özellikle narsistik kişilik bozukluğuna sahip olan bireylerin sosyal medya kullanımında birtakım patolojik eğilimler gözlemlenebilmektedir.

  İlk olarak, narsistlerin sürekli olarak kendilerini öne çıkarmak için sosyal medyayı kullanma ihtiyacı vardır. Kendi fotoğraflarını, başarılarını ve olumlu yönlerini sürekli olarak paylaşarak, başkalarının dikkatini ve beğenisini çekmeyi amaçlarlar. Bu durum, kendilerini sürekli olarak övme ihtiyacının bir göstergesidir ve gerçek hayatta gösteremedikleri övgüyü sosyal medyada ararlar.

  İkinci olarak, narsistler sosyal medyayı başkalarını manipüle etmek için kullanabilirler. Bir kişiyi, kendi isteklerini yerine getirmek için sosyal medyada takipçi sayısını kullanarak etkileyebilirler. Ayrıca, başkalarını kıskandırmak veya küçümsemek gibi manipülasyon tekniklerini de sıklıkla kullanırlar. Sosyal medya, narsistlerin kontrolcü ve egemenlik isteklerini tatmin etmek için bir platform olarak kullanılabilmektedir.

  Bunun yanı sıra, narsistlerin sosyal medyada empati eksikliği gözlemlenebilir. Empati, başkalarının duygularını anlama ve onlara karşı anlayışlı olma yeteneğidir. Narsistler ise genellikle kendiliklerine odaklanır ve başkalarının duygularını önemsemezler. Bu nedenle, sosyal medyada başkalarının hislerini yok sayan ya da küçümseyen paylaşımlar yapabilirler.

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz

  Subscribe Today

  GET EXCLUSIVE FULL ACCESS TO PREMIUM CONTENT

  SUPPORT NONPROFIT JOURNALISM

  EXPERT ANALYSIS OF AND EMERGING TRENDS IN CHILD WELFARE AND JUVENILE JUSTICE

  TOPICAL VIDEO WEBINARS

  Get unlimited access to our EXCLUSIVE Content and our archive of subscriber stories.

  Exclusive content

  - Advertisement -Newspaper WordPress Theme

  Latest article

  More article

  - Advertisement -Newspaper WordPress Theme